fbpx

Ta strona korzysta z plików cookie, możesz przeczytać więcej w naszej Polityce Prywatności. Prosiy również o zapoznianie się z naszą Klauzulą Informacyjną.

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Informacje ogólne
Niniejsza polityka prywatności dotyczy wszelkiego rodzaju informacji prywatnych i danych osobowych zebranych za pośrednictwem stron internetowych i informuje o tym, w jaki sposób, w jakim zakresie i w jakim celu pobieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe oraz jakie są prawa osób, których dane te dotyczą. Pojęcie danych osobowych jest zdefiniowane w ogólnym rozporządzeniu UE o ochronie danych (GDPR). Zgodnie z nim danymi osobowymi są wszystkie informacje, które odnoszą się do zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osób fizycznych – Użytkownika. Są to przykładowo imię i nazwisko, adres, numer telefonu czy adres e-mail.

Pobieranie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest firma PR Calling, z siedzibą przy ul. Czerskiej 8/10, 01-732 Warszawa. Administrator pobiera, przetwarza i wykorzystuje dane osobowe tylko w zakresie dozwolonym przepisami GDPR albo innymi, obowiązującymi przepisami prawnymi, bądź też pod warunkiem uzyskania zgody osoby, której dane te dotyczą. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że celem przetwarzania danych osobowych są:

 • obecna jak i przyszłe rekrutacje,
 • przygotowanie i udzielenie odpowiedzi na zapytanie Użytkownika przesłane za pomocą formularza kontaktowego, przy czym niepodanie danych będzie skutkować niemożnością obsługi zapytania przez Administratora;
 • wysyłka newslettera do Użytkowników, którzy dobrowolnie zapisali się na newsletter lub pobrali ze strony www dodatkowe materiały przygotowane przez PR Calling,

– na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r. oraz,
– na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c, jako zgody na publikację wizerunku;
– na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c, jako zgody na przekazanie danych innym podmiotom;
– na podstawie Art. 6. ust 1 lit. b, jako zgody na realizację umowy.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Administrator nie przetwarza danych osobowych Użytkowników przy użyciu narzędzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Z naszej strony internetowej można korzystać bez konieczności podawania danych osobowych.

Podawanie danych osobowych (takich jak np. imię i nazwisko, telefon, lub adres e-mail) na naszej stronie odbywa się zawsze na zasadzie dobrowolności.

 1. Pliki Cookie
  Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Plik cookie jest plikiem tekstowym, wysyłanym podczas przeglądania danej witryny internetowej i zapisywanym na dysku twardym komputera użytkownika. Jeżeli użytkownik ponownie wywoła odpowiedni serwer naszej witryny, przeglądarka internetowa komputera użytkownika wysyła z powrotem na serwer odebrany wcześniej plik cookie. Uzyskane w tym procesie informacje serwer może przeanalizować na różne sposoby. Pliki cookie umożliwiają przykładowo dopasowanie wyświetlanych reklam czy też ułatwienie nawigacji na stronie internetowej. Użytkownik strony internetowej może wyłączyć pliki cookie zmieniając ustawienia swojej przeglądarki, tj. w stosowanym na urządzeniu programie do otwierania i wyświetlania stron internetowych (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, czy Safari).
 2. Formularz kontaktowy i newsletter
  Odwiedzający naszą stronę internetową mają możliwość wypełnienia formularza kontaktowego zawierającego dane osobowe takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu oraz zapisania się na newsletter przy pomocy adresu – email. Wysłanie do nas wypełnionego formularza lub zapisania się na newsletter jest dobrowolne i stanowi wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w nim zawartych, w celu nawiązania współpracy.
 3. Przechowywanie danych
  Przechowujemy dane osobowe tylko tak długo, jak jest to wymagane prawem lub na czas niezbędny do realizacji zapytania Użytkownika. Po upływie tych terminów dane zostaną zablokowane lub usunięte.
 4. Informacja, korekta i sprzeciw
  Każdy Użytkownik ma prawo do informacji na temat gromadzonych przez nas danych osobowych oraz do ich sprostowania lub usunięcia. Ponadto w każdej chwili użytkownik może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych w przyszłości lub zażądać przekazania danych innemu usługodawcy. W tym celu wystarczy wysłać wiadomość na adres: iod@prcalling.pl
  Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi w organie nadzorczym ds. ochrony danych.
 5. Reklama
  Wyraźnie zabraniamy wykorzystywania przez podmioty trzecie danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązkowego zamieszczania impressum w celu przesyłania reklam i materiałów informacyjnych, których wyraźnie nie zamawialiśmy.
  Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku przesyłania niepożądanych informacji reklamowych, np. spamem.
 6. Korzystanie z Google Analytics
  Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi do analizy statystyk serwisów internetowych oferowanej przez Google Inc. (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Usługa Google Analytics wykorzystuje pliki tekstowe, tzw. cookies, które są zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę jego ruchów na stronie internetowej. Wygenerowane przez plik cookie informacje dotyczące ruchów na stronie internetowej (wraz z adresem IP) są przekazywane do serwera Google w USA i tam zapisywane.
  W przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie, adres IP urządzenia użytkownika jest jednak uprzednio skracany przez Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP przekazywany jest do serwera Google w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora tej strony Google będzie wykorzystać te informacje do analizowania ruchów użytkownika na tej stronie w celu sporządzania raportów o aktywności na stronie oraz świadczenia na rzecz operatora strony innych usług związanych z korzystaniem ze strony i z internetu. Adres IP pozyskany z przeglądarki użytkownika w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.
  Użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookie poprzez zastosowanie odpowiednich ustawień oprogramowania przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku pełne korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej może nie być możliwe. Ponadto użytkownik może zapobiec przekazywaniu do Google pozyskanych przez pliki cookie danych dotyczących korzystania ze strony internetowej (łącznie z adresem IP użytkownika) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując Plug-in dostępny pod adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
 7. Plug-in Facebook
  Nasza strona internetowa zawiera plug-in do serwisu społecznościowego Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Mento Park, California, 94025, USA), oznaczony logo Facebook. Plug-in ten umożliwia bezpośrednie połączenie z naszym profilem na serwerze Facebooka. Facebook może wówczas uzyskać informacje dotyczącą adresu IP użytkownika korzystającego z tego połączenia. Jeśli użytkownik odwiedza naszą stronę internetową będąc zalogowanym na swoim profilu na Facebooku, Facebook zarejestruje informację o wizycie.
  Chcemy podkreślić, że Facebook nie przekazuje nam informacji o zakresie gromadzonych danych, celu przetwarzania jak również sposobie ich wykorzystania. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook proponujemy bezpośredni kontakt z Facebookiem lub zapoznanie się z polityka prywatności portalu dostępną pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy.
 8. Zmiana naszej polityki prywatności
  PR Calling zastrzega sobie prawo do modyfikacji polityki prywatności w celu jej dostosowania do aktualnych wymogów prawnych. Aktualna wersja polityki prywatności jest zawsze dostępna na naszej stronie internetowej.
 9. Podmiot odpowiedzialny
  PR Calling
  ul. Czerska 8/10
  01-732 Warszawa
 10. Kontakt z pełnomocnikiem ds. Bezpieczeństwa Informacji
  IOD – PR Calling
  ul. Czerska 8/10
  01-732 Warszawa
  e-mail: iod@prcalling.pl