fbpx

Ta strona korzysta z plików cookie, możesz przeczytać więcej w naszej Polityce Prywatności. Prosiy również o zapoznianie się z naszą Klauzulą Informacyjną.

Promocja Raportu Płacowego Branży IT 2024 SoDA – case study

SoDA to związek polskich firm technologicznych, działający od 2018 r. Organizacja zrzesza blisko 200 spółek o kapitale polskim i zagranicznym, działających na terenie całego kraju i zatrudniających ponad 50 000 pracowników. Poprzez prowadzenie badań i analiz, a także organizację szkoleń, webinarów i spotkań networkingowych, rozwija współpracę i wymianę wiedzy pomiędzy firmami członkowskimi oraz promuje Polskę jako wiodący światowy rynek w dziedzinie wytwarzania oprogramowania i usług IT.

SoDA to także długofalowy klient PR Calling. W ramach współpracy, trwającej od stycznia 2023, nasza agencja odpowiada za kompleksową komunikację zewnętrzną marki w Polsce, w tym m.in. za realizację strategii, media relations, PR korporacyjny, pozycjonowanie eksperckie oraz bieżący konsulting w zakresie PR.

 

Założenia projektu

„Raport Płacowy Branży IT” to jeden z kluczowych projektów SoDA. Cyklicznie wydawana publikacja (od 2021 roku) prezentuje dane dotyczące wynagrodzeń w branży z podziałem na płeć, stopień doświadczenia, stanowisko, wielkość czy lokalizację firmy, statystyki redukcji/zwiększenia zatrudnienia i pensji pracowników. Przedstawia również analizę rotacji pracowników IT i omawia najnowsze trendy, benefity pozapłacowe.

Naszym zadaniem było:

 • obsługa medialna SoDA Breakfast – cyklicznego wydarzenia organizowanego przez stowarzyszenie, podczas którego miał mieć miejsce launch nowego wydania raportu,
 • promocja publikacji w mediach.

Cele komunikacyjne:

 • dotarcie z głównymi tezami zawartymi w raporcie do kluczowych dziennikarzy podejmujących zagadnienia szeroko związane z rynkiem IT w Polsce,
 • wzmocnienie świadomości marki SoDA,
 • wzmocnienie eksperckiego wizerunku organizacji,
 • lojalizacja obecnych firm zrzeszonych w SoDA,
 • wzbudzenie zainteresowania raportem potencjalnych członków i partnerów zrzeszenia.

Cele biznesowe: sprzedaż pełnej wersji raportu.

Bezpośrednie grupy docelowe: szeroko rozumiana branża IT.

Pośrednie grupy docelowe: media biznesowe, HR-owe, wertykalne technologiczne/IT, ogólnoinformacyjne oraz startupowe.

Sytuacja wyjściowa:

SoDA była dość dobrze znana dziennikarzom – eksperci reprezentujący organizację regularnie pojawiali się w mediach, komentując m.in. bieżącą sytuację w branży, trendy czy perspektywy rozwoju rynku IT w Polsce i za granicą. Raport płacowy miał wzmocnić pozycję ekspercką związku SoDA, podkreślić jego doskonałą znajomość sektora, a także zwrócić uwagę na problemy i zagadnienia omawiane w dokumencie. Jako że było to już trzecie wydanie publikacji, media oczekiwały zarówno prezentacji twardych danych, jak i nietuzinkowych oraz oryginalnych wniosków.

Zespół PR Calling zaczął swoje działania od zapoznania się z treścią raportu, a następnie przystąpił do realizacji poszczególnych etapów projektu.

 

Realizacja projektu

Projekt został podzielony na trzy fazy:

 • działania wstępne, podczas których m.in. zapoznaliśmy się z raportem,
 • działania związane z obsługą medialną SoDA Breakfast,
 • intensywne media relations, promujące opracowanie w mediach.

Działania wstępne

Nasze działania rozpoczęliśmy od zapoznania się z raportem oraz omówienia wyników promocji jego edycji z 2023 roku – projektu, za który również byliśmy odpowiedzialni. Wówczas ukazało się 71 publikacji – głównie w mediach branżowych i ogólnoinformacyjnych. Dotarliśmy do 1 795 707 odbiorców, uzyskując AVE na poziomie 1 349 520 zł. Wskaźnik jakościowy publikacji – PR Indicator – wynosił 7,03.

Następnie stworzyliśmy plan komunikacji, który składał się z następujących etapów: przygotowanie dwóch informacji prasowych oraz plasowanie komentarzy eksperckich tworzonych bezpośrednio na zapytania z redakcji. Oczywiście zamierzaliśmy także na bieżąco monitorować rynek i wykorzystać ewentualne szanse na newsjacking. Premiera raportu miała odbyć się podczas cyklicznego wydarzenia Soda Breakfast.

 

Działania związane z obsługą medialną SoDA Breakfast

Obsługa medialna podczas SoDA Breakfast obejmowała:

 • rekomendacja terminu i godziny wydarzenia,
 • przygotowanie listy dziennikarzy zaproszonych na śniadanie i kontakt z nimi,
 • save-the-date – przygotowanie treści i personalizowana dystrybucja,
 • zaproszenie – przygotowanie treści i personalizowana dystrybucja,
 • follow-up zaproszenia oraz przypomnienie dla potwierdzonych gości,
 • wsparcie komunikacyjne podczas trwania śniadania prasowego.

Zachętą do udziału w spotkaniu miała być m.in. możliwość wcześniejszego poznania wyników raportu, który zawiera dane dotyczące aktualnych stawek na rynku IT, pochodzące bezpośrednio od przedstawicieli firm członkowskich SoDA. Zaproszenia na SoDA Breakfast kierowaliśmy do starannie wyselekcjonowanej grupy dziennikarzy, którzy faktycznie są zainteresowani tym tematem.

 

Intensywne media relations związane z promocją raportu SoDA

Informacje prasowe oparliśmy na dwóch kluczowych wątkach: roli kobiet w IT oraz stanie rynku IT w Polsce.

Temat informacji prasowej nr 1: Tylko co piąta kobieta w IT zarabia podobnie lub więcej niż mężczyźni zatrudnieni na równorzędnych stanowiskach.

W pierwszej informacji prasowej skupiliśmy się na obecności i roli kobiet w branży IT. Ta grupa stanowi bowiem zaledwie 17% wszystkich zatrudnionych w firmach IT, a ich odsetek nie zmienił się od 2022 roku. Jak wynika z danych zawartych w „Raporcie Płacowym Branży IT SoDA 2024”, kobiety wciąż zarabiają mniej niż mężczyźni zajmujący równorzędne stanowiska.

Temat informacji prasowej nr 2: W 2023 roku małe firmy IT zwolniły średnio ¼ pracowników. Jednak przyszłość jawi się optymistycznie.

Głównymi tematami drugiej informacji prasowej były zwolnienia i rekrutacje w branży IT. Według „Raportu Płacowego Branży IT 2024” małe firmy (liczące do 50 osób) w ubiegłym roku pożegnały średnio 26% zatrudnionych. Dodatkowo informowaliśmy dziennikarzy o perspektywach zawodowych dla specjalistów IT.

 

Efekty działań

W wyniku naszych działań w SoDA Breakfast udział wzięło 13 dziennikarzy, którzy reprezentowali najważniejsze tytuły branżowe i biznesowe: Forbes, Gazeta Wyborcza, Polskie Radio, ISBNews, ITwiz.pl, Newseria, Rzeczpospolita, Spider’s Web, Antyweb, Gazeta Finansowa, IT Reseller, PAP, Strefa Biznesu.

Przedstawiciele stowarzyszenia zaprezentowali najważniejsze założenia raportu – był to doskonały punkt wyjścia do dyskusji na temat zarobków programistów i innych specjalistów z sektora IT (o których wciąż mówi się, że to jedna z najlepiej zarabiających grup zawodowych w Polsce). Poruszony został również temat różnic płacowych między kobietami a mężczyznami pracującymi w tej branży.

W ciągu dwóch pierwszych tygodni od spotkania z mediami pozyskaliśmy ponad 100 publikacji, m.in. w Dzienniku Gazecie Prawnej, Forbes, Gazecie Wyborczej, Rzeczpospolitej, Pulsie Biznesu oraz Antyweb i Spider’s Web, a także CRN i IT Reseller.

Tematy poruszone w informacjach prasowych spotkały się z dużym zainteresowaniem mediów. Dobrze wykorzystaliśmy momentum, docierając z przekazem do 1 984 003 odbiorców oraz uzyskując AVE na poziomie 1 349 129 zł, tym samym pobijając nasze wyniki z poprzedniego roku.

Podsumowanie

Dobrze zaplanowane działania komunikacyjne przyniosły spodziewane efekty. Tezy zawarte w raporcie SoDA były szeroko omawiane w mediach – nie tylko ogólnoinformacyjnych czy branżowych, ale także społecznościowych. Założone cele zostały zrealizowane.

Nasza agencja już po raz drugi mogła być odpowiedzialna za promocję najważniejszego raportu dotyczącego płac na rynku IT w Polsce. Aktualne dane, ciekawe wnioski i przewidywania trendów, ubrane w dwa starannie przygotowane materiały prasowe, a następnie intensywne kontakty z dziennikarzami, przyniosły spodziewane rezultaty. Głos ekspertów SoDA nie tylko był słyszalny, ale w przestrzeni medialnej budował wyróżniającą się narrację, znacznie wychodzącą poza media branżowe. Cieszę się, że mogliśmy w tym pomóc.

Joanna Stebel

Head of PR w PR Calling

Rezultaty

 • 2 mln

  Dotarcie na podstawie danych Newspoint

 • 1,3 mln

  AVE na podstawie danych Newspoint

 • ponad 100

  Liczba wygenerowanych publikacji

Zobacz także

Promocja Cryptiony w mediach – case study

Case Study Cryptiony, czyli projektowego klienta PR Calling, z którym agencja współpracowała od stycznia do marca 2023 roku. Działania obejmowały...

Zobacz więcej

Promocja Dare IT w mediach – case study

Case study Dare IT opisujące podejście PR Calling do komunikacji, będące odpowiedzią klienta na zwiększenie rozpoznawalności marki, a także wzmocnienie...

Zobacz więcej

Promocja raportu CPL Poland

Case Study opisujące działania PR Calling, promujące raport CPL Poland pt. „Zoomersi w pracy, czyli jak pokolenie Z podbija rynek pracy w...

Zobacz więcej

Promocja Billennium w mediach

Case Study opisujące działania PR Calling, promujące Billennium w mediach w latach...

Zobacz więcej